The-Human-Scale-docu
gbhy65vfbtge45ytg65gesgets
Comments Off on The Human Scale – Docu Over De Toekomst Van Steden Architectuur

The Human Scale is een docu film die gaat over de manier waarop architecten en stadsplanners stedenbouw moderniseren om de toenemende groei van steden aan te kunnen. Momenteel woont zo´n 50% van de wereldbevolking in en rondom de steden.In 2050 zal dit percentage gestegen zijn naar zo´n 80%.

Problematiek Groeiende Steden

Problemen die de snel groeiende verstedelijking met zich meebrengen zijn o.a. olieschaarste, klimaatverandering, eenzaamheid en gezondheidsproblematiek. Tel daarbij op de snel groeiende wereldbevolking waardoor de stedelijke capaciteit de komende dertig jaar moet zijn verdubbeld. Hierdoor verrijst de vraag hoe we steden zo kunnen aanpassen om aan die enorme groei te kunnen voldoen met minimale belasting van milieu en leefomgeving en een tegelijkertijd een gezond stadsleven kunnen creëren.

 Hieronder een fragment van de documentaire:

Comments are closed.